Ewa Górska psychoterapeuta, psycholog, pedagog, mediator

Wykształcenie i doświadzczenie zawodowe:

Ewa Górska - Kraśnik Terapeuta
Ewa Górska
Zapraszam do kontaktu:)

psychoterapeuta, psycholog, mediator, pedagog

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym, ukończyłam 4-letni kurs psychoterapii organizowany przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, magistrem psychologii (specjalność: kliniczna i osobowości) oraz magistrem pedagogiki (specjalizacja: opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja). Oba kierunki studiów ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Skończyłam także studia podyplomowe z zakresu relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień.

Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą zdobywałam pracując w Ochotniczych Hufcach Pracy, organizowałam liczne szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii i doradztwa zawodowego. Kilka lat pracowałam na stanowisku psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadząc diagnostykę oraz terapię dzieci i młodzieży. Przez trzy lata pracowałam z osobami dorosłymi w Szpitalu Psychiatrycznym na Oddziale Dziennym oraz na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Zamkniętym, gdzie zdobyłam doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie, pracy grupowej, a także prowadziłam zajęcia koordynowane przez Poradnię Uzależnień.

Gabinet psychologiczny Kraśnik
Psycholog Kraśnik
psychoterapeuta, pedagog, mediator przestrzeń sprzyjająca rozmowie

Zarówno w Szpitalu, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jak i Powiatowym Domu Samopomocy udzielałam wsparcia indywidualnego i prowadziłam diagnostykę pacjentów. W ostatnim czasie pracowałam w Szpitalu (SPZOZ) w Kraśniku na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Oddziale Rehabilitacji

Kończąc dwustopniowy kurs mediatora małżeństw uzyskałam dodatkowe kwalifikacje i narzędzia do pracy z parami. Od kilku lat pracuję w prywatnym gabinecie z młodzieżą, osobami dorosłymi oraz prowadząc terapię par. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję pod stałą superwizją w celu doskonalenia warsztatu pracy..

Prywatnie jestem żoną, mamą dwójki dzieci, miłośnikiem książek i tańca :)