Oferta

 • Konsultacja psychologiczna

  Konsultacje psychologiczne są pierwszym etapem pomocy psychologicznej, której zasadniczym celem jest rozpoznanie, uściślenie i omówienie głównych obszarów problemowych. Często są wstępem do psychoterapii indywidualnej

  cena: 150.00 zł

 • Psychoterapia indywidualna

  Psychoterapia indywidualna jest specjalistyczną metodą leczenia różnych zaburzeń psychicznych, a także drogą rozwoju i zwiększania świadomości samego siebie. W odróżnieniu od pozostałych form wsparcia psychicznego, proces psychoterapii opiera się na świadomych i planowanych działaniach ze strony psychoterapeuty, który posiada profesjonalną wiedzę i doświadczenie kliniczne. Psychoterapia jest szczególnie pomocna w przypadku następujących problemów: stany lękowe i napady paniki, objawy psychosomatyczne, zaburzenia snu, obniżony nastrój lub wahania nastroju, depresja, zaburzenia odżywiania, trudności w komunikacji z innymi, niskie poczucie własnej wartości, niekontrolowane wybuchy złości, poczucie niezrozumienia w relacji z bliskimi, doświadczenie traumatycznych wydarzeń lub przemocy, trudne dzieciństwo.

  cena: 150.00 zł

 • Psychoterapia grupowa

  Psychoterapia grupowa podobnie jak indywidualna, ma na celu korektę zaburzeń, lepsze rozumienie siebie oraz poprawę funkcjonowania osoby, która w niej uczestniczy. Grupa terapeutyczna zwykle składa się z 12 uczestników i ma charakter zamknięty tzn. że nie można dołączyć w trakcie pracy grupy co wspomaga tworzenie więzi grupowych, pozytywnie wpływa na zaufanie i z czasem otworzenie się na innych, wszelkie wypowiedzi są dobrowolne, obowiązuje zasada poufności. Inni uczestnicy stają się dla pacjenta swojego rodzaju lustrem, odzwierciedlającym różne sfery jego osobowości. Dlatego im lepiej grupa pozna wewnętrzny świat pacjenta, tym więcej pacjent dowiaduje się sam o sobie i może się zmieniać. Grupa terapeutyczna poprzez odzwierciedlenie, może pokazać również sposoby tworzenia relacji i funkcjonowania w środowisku osobistym, rodzinnym. Następnie w bezpiecznej atmosferze, pomóc zweryfikować i przepracować schematy, które utrudniają komunikację i interakcje społeczne. Poza pracą nad objawami i trudnościami, aktywne uczestnictwo w terapii grupowej daje również szansę na zwiększenie pewności siebie, samodzielności i poczucia bezpieczeństwa w relacjach interpersonalnych.

  cena: 100.00 zł

 • Terapia par

  Terapia par (terapia małżeńska) jest szczególną formą psychoterapii, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim, przeżywające kryzys i narastające nieporozumienia. Rozmowa z psychoterapeutą daje parze szansę na zmianę, pozwala inaczej spojrzeć na kryzys, pomaga w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących źródło nieprawidłowych relacji, daje możliwość spojrzenia z boku na relacje między partnerami, a tym samym pomaga w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem, co przekłada się na polepszenie jakości relacji. Podczas spotkań partnerzy namawiani są do tego, by odważnie i otwarcie mówić o swoich uczuciach. Czasem, by rozwiązać problem, wystarczy go sobie w pełni uświadomić. Dlatego szczera rozmowa w atmosferze wzajemnego zrozumienia jest tak ważna. Psychoterapeuta pomaga parom ustalić nowe zasady funkcjonowania we dwoje i przywrócić równowagę w związku. Terapia par jest wskazana dla par, które doświadczają powtarzających się kłótni, wzajemnej wrogości, częstego krytycyzmu, gdy utrzymuje się poczucie osamotnienia i niezrozumienia przez partnera. Bywa że para podejmowała już liczne próby naprawienia relacji co kończyło się kolejnym sporem, zniechęceniem do wspólnych rozmów, poczuciem zobojętnienia oraz częstymi myślami o rozstaniu bądź izolacji. Częstym tematem podejmowanym w terapii par jest zdrada, poczucie braku lojalności oraz brak zaufania, jak również nadużywanie środków psychoaktywnych.

  cena: 200.00 zł

 • Wykład

  Poprowadzenie wykładu lub warsztatów o określonej tematyce z zakresu psychologii, chorób psychicznych, uzależnień, treningu umiejętności interpersonalnych.

  cena: 400.00 zł